Erőss Gábor
Helytörténeti kiadványok
Cím: 3444 Gelej, Rákóczi út 14/A

Tel.: +36 70 631 6867
Mail: eross.gabor@hotmail.com
Facebook: emlekul

Gyerekkorom óta érdekel a népi kultúra, különösképp a szűkebb környezet, a dél-borsodi táj parasztságának élete, hagyományai, szokásai. Már kisgyermekként a geleji kisnemesi temető ősi sírköveit rajzoltam-fotóztam, idősekkel beszélgettem, régi anyakönyveket bújtam. Később aztán egyre tudatosabban igyekeztem megőrizni, de legalábbis dokumentálni a pusztulófélben lévő tárgyi és szellemi értékeket. Sokirányú és sokrétű munkám egyik legfontosabb eredményének tartom, hogy 2008 és 2016 között háromszáz órányi beszélgetés anyagát rögzíthettem olyan geleji idősekkel, akik közül ma már csak néhányan vannak közöttünk. Az általuk átadott tudásanyagot is felhasználva 2012-ben jelent meg a Gelej népi gazdálkodása a 18–20. században című kötetem. 2013-tól 2018-ig Tiszatarján népi kulturáját vizsgáltam hasonló alapossággal, melynek eredményét háromrészes monográfia-sorozatban (Tiszatarján népélete) foglaltam össze. Műfajában kitérőként értelmezhető, tartalmában azonban továbbra is a szeretett szülőföld népének életére fókuszál a 2020-ban megjelent Emlékül Dél-Borsodból című kötet, amely a térség 17 településéről megjelent 19. század végi, 20. század eleji újságcikkeken keresztül hozza közelebb hozzánk az egykor élt ősök hol boldog, hol keserű mindennapjait.

3444 Gelej, Rákóczi út 14/A.


2021 © Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

Készítette a Viacom Informatikai Kft.